Relining i Stockholm

Vi utför relining/ rörinfodring med strumpmetoden, vi renoverar gamla rör till att på insidan bli som nya.

RELINING STOCKHOLM

RELINING MED STRUMPMETODEN

En stor fördel med relining med strumpmetoden är att fastighetsägaren kan begränsa byggnadsarbeten i samband med renovering av avloppsystemet. Innebär att man skjuter in en ”strumpa” indränkt i epoxi i rörsystemet låter den sedan härda under tryck. Resultatet blir ett gastätt rör vilket innebär att man sedan fräser hål för röranslutningar i vilka man sedan placerar speciella grenrörsanslutningar. Så istället för att bila upp en bottenplatta i en fastighet för att byta avloppsledningar så kan relining vara ett mycket bra alternativ med tanke på buller och damm som alltid uppstår i samband med bilningsarbeten.
Relining – Teknik
RELINING
Vår servicebil är utrustad med en kamera vilket gör att vi kan utföra en kamerainspektion av avloppssystemet och lämna ifrån oss en komplett dokumentation beträffande status av era ledningar med ett åtgärdsförslag.
Renovering
AVANCERAD RELINING
Vår servicebil är utrustad med en fräsrobot med inbyggd kamera vilket gör att vi kan åta oss avancerade uppdrag som att slipa bort betong och flytspackel som härdat i spillvattenledningarna. Eller exempelvis som vid en renovering så borrades ett armeringsjärn in i en spillvattenledning och orsakade stora problem, vi kunde med vår fräsrobot fräsa bort armeringsjärnet och reparera ledningen genom att infodra den delen av röret som vart skadat.
Metod
STRUMPMETODEN
Vi utför relining/ rörinfodring med strumpmetoden, vi renoverar gamla rör till att på insidan bli som nya.Strumptekniken är en relining metod som innebär att man skjuter in en “strumpa” indränkt i epoxi eller annat plastmaterial i rörsystemet och sedan låter strumpan härdas under tryck.Slutresultatet av strumpan blir ett skarvfritt rör, vilket innebär att man måste fräsa hål i alla grenröranslutningar, i vilka man sedan kan placera speciella grenrörsanslutningar. På så vis så bygger vi ett nytt självbärande rörsystem inuti de gamla rören.

Vill du har mer information